Tomáš a Martin Janda

Posílám fotky Tomášových úlovků a jeden můj čestný úspěch.
Děkujeme za krásné nedělní odpoledne.
Martin.

Děkujeme za poslané fotky, návštěvu a gratulujeme k úlovkům.

Petrův zdar 😉